0 ks v košíku
0 Kč
Hlavní stránka
Přihlásit se
Infolinka
724952015

Adresa prodejny
Lidických žen 1840 , KLADNO

Otvírací doba
Po - Pá 8:00 - 13:00, později po dohodě na uvedeném tel. čísle
So - Ne zavřeno

Mail
reproplast@volny.cz
Vypsat všechny produkty

Reklamace a záruka

1. Právo vrácení zboží
Zákazník má právo, v případě jakékoli nespokojenosti se zaslaným zbožím, toto zboží vrátit a požadovat za ně peníze nebo jiné zboží. Toto právo má zákazník ve lhůtě 14 dnů po obdržení (převzetí) zboží. Vrácením se rozumí předání zboží dopravci (např.České poště) nebo přímo u dodavatele, nepoškozené a v originálním balení.

Peníze za zboží budou zákazníkovi vráceny složenkou nebo převodem na jeho účet a to nejpozději do 7 pracovních dnů po fyzickém obdržení a překontrolování zboží. Zákazník má právo na vrácení zboží i bez udání důvodu, a to za stejných podmínek (viz OBCHODNÍPOMÍNKY)
 

V případě vrácení zboží musí být vrácené zboží v originálním balení, nepoužité, nepoškozené, čisté a musí obsahovat veškeré dodací doklady (dodací list, záruční list, doklad o zaplacení). V opačném případě nemůže být vrácení zboží akceptováno, případně si vyhrazujeme právo požadovat po zákazníkovi přiměřenou náhradu za případné poškození, znehodnocení, či nekompletnost vráceného zboží.

2. Reklamační řád
Na každé zboží se vztahuje 24 měsíční zákonná záruční lhůta. U  zboží prokazuje zákazník původ zboží fakturou nebo dodacím listem. Pro tyto účely je zákazník povinen si tento doklad alespoň po dobu záruční lhůty schovat.

Zákazník je povinen zboží prohlédnout a zkontrolovat kompletnost dodávky, a to bez zbytečného odkladu, neprodleně po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem (např. Česká pošta) zákazníkovi. Zákazník je povinen prohlédnout zboží s náležitou odbornou péčí tak, aby zjistil veškeré případné vady. Zákazník je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny případné vady zboží i dodávky, které zjistil nebo které při odborné péči bylo možno zjistit.

Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře či dodacím listu je nutno podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu a to nejpozději do tří pracovních dnů po převzetí. Zákazník musí oznámit zjištěné vady prodávajícímu písemně na adrese prodávajícího. V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady (charakteristika, jak se projevují) a musí uvést nárok, který v důsledku vady uplatňuje. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit fakturu nebo dodací list, doklad o zaplacení a dodání zboží a vlastní reklamované zboží. V případě reklamace vad zboží, za jehož jakost převzal prodávající záruku od výrobce, musí být vady reklamovány nejpozději do konce záruční lhůty.

Zákazník při uplatňování reklamace zašle písemně popis závady:
- e-mailem: reproplast@volny.cz
- faxem: +420-312 681 566
- nebo poštou na adresu provozovatele:

Zděnek Čítek - REPROPLAST KLADNO
Lidických žen 1840, Kladno
272 02
IČ. 1225204

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě 30 dnů.Lhůta se prodlužuje o dobu přepravy nebo zaslání do servisu. Zákonná lhůta počíná běžet dnem doručení reklamace prodávajícímu.

Náklady na zaslání
viz.OBCHODNÍ PODMÍNKY


Zákazník v důsledku vady zboží může uplatnit následující nároky:
- dodání chybějícího zboží
- dodání náhradního zboží i za zboží vadné
- oprava vady
- přiměřenou slevu z kupní ceny

Created by Studio Adler © 1998-2021 Reproplast - výrobce kuchyňských potřeb a pomůcek pro domácnost
Tel.: 312681565, 724952015, 602316705 | e-mail: reproplast@volny.cz

Hlavní stránka | Mapa webu | Kontakty | A